NP-ZPS-9/2023 Usługi najmu odzieży roboczej, serwisu odzieży i wynajmu szaf ubraniowych dla pracowników Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 30 MAJA 2023 ROKU

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem są:
Usługi najmu odzieży roboczej, serwisu odzieży i wynajmu szaf ubraniowych dla pracowników Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.
Zapraszamy do złożenia oferty zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu ZMIANA

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik do Formularza ofertowego (wersja edytowalna)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik do Formularza ofertowego (pdf)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

WYJAŚNIENIA SWZ I

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty