NP-ZPS-17/2024 Dostawa armatury wodomierzowej dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. (umowa ramowa)

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Dostawa armatury wodomierzowej dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. (umowa ramowa)
zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej pod linkiem

https://platformazakupowa.pl/transakcja/953393