TA-ZR-35-2023 Wykonanie regeneracji studni nr 35 zlokalizowanej w strefie „B” ujęcia wody „Stargard – Południe”

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 PLN, którego przedmiotem jest wykonanie regeneracji studni nr 35 zlokalizowanej w strefie „B” ujęcia wody „Stargard – Południe”

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy edytowalny

Wzór umowy