Skip to content

 

Formularze i wnioski

Znajdziesz tutaj wszystko czego potrzebujesz
 1. Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków
 2. Wniosek o podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 3. Wniosek o podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku wielorodzinnego oraz innych obiektów
 4. Wniosek o wykup urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego
 5. Podanie o podłączenie wodomierza w celu podlewania ogrodu
 6. Podanie o wydanie warunków na rozdział instalacji wodociągowej
 7. Wytyczne wykonania i odbioru elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Stargard
 8. Stawki wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów prywatnych
 9. Cennik usług wykonywanych przez Pion techniczno-eksploatacyjny świadczonych podmiotom zewnętrznym
 10. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla osób fizycznych
 1. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę
 2. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców przemysłowych
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 4. Oświadczenie współwłaściciela do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, na cele budowy i podłączenia do sieci wod.-kan.
 5. Upoważnienie osoby trzeciej do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz na cele budowy.
 6. Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
 7. Oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną
 8. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 1. Zasady odpłatnego przejmowania przez urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów zewnętrznych.
 2. Polecenie zapłaty
 3. Regulamin odbioru nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie. Załącznik – wzór umowy do Regulaminu
 4. Wniosek o zawarcie / zmianę umowy w zakresie przyjęcia i oczyszczania ścieków przez Oczyszczalnie Ścieków w Stargardzie.
 5. Wniosek o wydanie zgody na przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej Wód Miejskich Stargard Sp. z o. o. w Stargardzie.
 1. Obowiązek Odbiorcy korzystającego z wodomierza.
 2. Uchwała nr XXX/320/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy-Miasta Stargard
 3. Wniosek o zmianę danych zawartych w Umowie.
Skip to content