Prace planowane

Informujemy, że w dniu 03.08.2022 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 nastąpi czasowe wstrzymanie dostaw wody dla odbiorców zamieszkałych przy ulicy Podmiejskiej oraz Podleśnej. Przerwy w dostawie wody spowodowane są wymianą rurociągu na ul. Podmiejskiej.