NP-50-9/2024 Usługa wymiany wodomierzy zainstalowanych na przyłączach wodociągowych wraz z plombowaniem na terenie miasta Stargard (II postępowanie)

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia, którego przedmiotem jest: Usługa wymiany wodomierzy zainstalowanych na przyłączach wodociągowych wraz z plombowaniem na terenie miasta Stargard (II postępowanie), zgodnie z dokumentami załączonymi do zaproszenia.

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej pod linkiem :

https://platformazakupowa.pl/transakcja/953634