Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł, którego przedmiotem jest wykonanie remontu wyeksploatowanych płyt i wirników oraz wykonania powłok zabezpieczających elementy pomp S2.100.300.160.6.58E.S.304.G.N.D.Z w ilości 3 szt., zgodnie z załączoną specyfikacją.

 Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł, którego przedmiotem jest wykonanie remontu wyeksploatowanych płyt i wirników oraz wykonania powłok zabezpieczających elementy pomp S2.100.300.160.6.58E.S.304.G.N.D.Z w ilości 3 szt., zgodnie z załączoną specyfikacją. 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.09.2022 r. 

Warunki płatności: przelewem do 30 dni od daty otrzymania faktury 

 

TZ-50-8.2022 Zaproszenie do złożenia oferty

TZ-50-8.2022 Wzór umowy

TZ-50.8.2022 Specyfikacja dla zadania

TZ-50-8.2022 Formularz ofertowy