NP-ZPS-13/2022 Sukcesywna dostawa wapna palonego, mielonego, wysoko reaktywnego dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

UWAGA: Zmiana SWZ

WYJAŚNIENIA SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (aktualizacja)

Załącznik nr 2 – Wzór umowy (aktualizacja)

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wersja edytowalna

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wersja pdf

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Informacja z otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty