NP-50-6/2023 Dostawa paczkowarki wody pitnej dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł, którego przedmiotem jest:
Dostawa paczkowarki wody pitnej dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/776192