NP-ZPS-20/2023 Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Lechonia, Armii Krajowej i Poetów w Stargardzie wraz z wykonaniem przyłączy wodociągowych

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:
Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Lechonia, Armii Krajowej i Poetów w Stargardzie wraz z wykonaniem przyłączy wodociągowych
zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/836897