NP-50-22/2023 Dostawa zatapialnej pompy FLYGT NT 3171.185 MT/431 wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł, którego przedmiotem jest: Dostawa zatapialnej pompy FLYGT NT 3171.185 MT/431 wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/837084