NP-ZPS-14/2022 Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem są: Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o., zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (edytowalna)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy (edytowalna)

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw (edytowalna)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę(edytowalna)

Załącznik nr 5 – Wzór umowy (pdf)

Informacja z otwarcia ofert.docx

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty