Kilka słów o wodach opadowych

ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH

Deszczówka /woda opadowa/ to woda, która spada na powierzchnię ziemi w formie opadów atmosferycznych, np. w postaci śniegu, deszczu czy gradu. Deszczówka nie nadaje się do picia. Po zebraniu w kanalizacji może być jednak przydatna do celów przemysłowych i gospodarczych.

Zmiany klimatyczne powodujące wzrost ilości opadów oraz postępująca urbanizacja skutkująca utratą terenów zielonych na koszt zabudowanych powierzchni, są głównymi czynnikami wpływającymi na problemy z odprowadzaniem i zagospodarowaniem wód opadowych.

Problem ten nabiera szczególnej wagi zwłaszcza w ścisłych centrach miast, gdzie nierzadko występuje kanalizacja zbudowana jako system ogólnospławny. Jedna sieć kanałów do odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych przy znacznym uszczelnieniu powierzchni terenu powoduje w czasie intensywnych opadów podtopienia i zalania pomieszczeń, bądź piwnic budynków, czyli tzw. cofki.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w §124 znajduje się zapis mówiący, że: „Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku, położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciwzalewowych, o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach użyteczności publicznej – zamknięcie samoczynne”. Z doświadczenia wiemy jednak, że nie zawsze urządzenia przeciwzalewowe są stosowane, szczególnie w budynkach już podłączonych do kanalizacji.

W celu uniknięcia pogłębiającego się problemu nadmiaru wód opadowych ważna jest nasza świadomość w tym temacie.

Deszczówkę możemy z powodzeniem wykorzystać w naszym gospodarstwie domowym m.in. do:

  1. Podlewania trawników i ogródków.
  2. Do prania.
  3. Mycia pojazdów.
  4. Spłukiwania urządzeń sanitarnych.
  5. Prac porządkowych w budynku.

Znajdzie ona również doskonale zastosowanie do celów komunalnych i przemysłowych, gdzie niewymagana jest woda o jakości wody pitnej. Stosuje się ją m.in. do płukania sieci kanalizacyjnej czy też procesów technologicznych w przemyśle i usługach.

SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH:

  • ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ – jest to najprostsza metoda gospodarowania wodami opadowymi. Zebraną wodę można wykorzystać do podlewania ogrodów czy prac porządkowych

  • OGRODY DESZCZOWE – są bardzo prostą metodą wykorzystania deszczówki. Chłoną o 40% więcej wody niż tradycyjny trawnik, są łatwe w utworzeniu i cieszą oczy przez całe lato

  • ZIELONE ŚCIANY – stanowią piękny i estetyczny element dekoracji zarówno w miastach, jak i przy prywatnych posesjach. W znacznym stopniu opóźniają odpływ wód opadowych do kanalizacji. W wielu Miastach /chociażby w Bydgoszczy/ takie rozwiązania są już na porządku dziennym.

  • POWIERZCHNIE PRZEPUSZCZALNE – to bardzo często spotykany sposób zagospodarowania deszczówki. Powierzchnie możemy utworzyć np. ze żwiru, pospółki czy kamienia łamanego. Ich działanie polega na infiltracji wód przez powierzchnię w głąb gruntu. Ich rola polega na odciążeniu kanalizacji deszczowej, poprawiając jednocześnie retencję wód. Są polecane m.in. na aleje, ścieżki spacerowe, parkingi, miejsca postojowe czy podjazdy.

     

  • SPŁUKIWANIE TOALET, PRANIE – system ten zasilany jest głównie wodą spływającą rynnami z dachu. Deszczówka trafia do zbiorników (najczęściej podziemnych), gdzie jest filtrowana i za pomocy elektrycznej pompy wprowadzana do instalacji wewnętrznej. W przypadku domów prywatnych koszt budowy takiego systemu to około 10 tys. zł. Rozwiązanie coraz częściej stosowane jest w budynkach użyteczności publicznej.

 

 

Zachęcamy serdecznie do wprowadzania w swoje codzienne życie propozycji zagospodarowania wód opadowych, tym bardziej, że istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W sierpniu 2023 r. ogłoszony został program
pn. „Moja Woda”. W ramach programu można uzyskać do 6 tys. zł dotacji na instalacje służące zatrzymaniu wód opadowych na ternie swojej nieruchomości.