UWAGA – ZMIANA ADRESU SIEDZIBY SPÓŁKI

Informujemy, że w związku z rozpoczynającym się remontem budynku biurowego znajdującego się przy ulicy Okrzei 6 w Stargardzie siedziba Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. została przeniesiona na ulicę Spokojną 6 – do odwołania.

Numery kontaktowe oraz adresy mailowe pozostają bez zmian.