Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Informujemy, że w związku z ustaleniem przez Wody Polskie zmienionej stawki za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z dniem 22 lutego 2024 roku zacznie obowiązywać nowa stawka za dostawę wody i odbiór ścieków.

1m3  wody –  dla gospodarstw domowych 4,59 zł netto / 4,96 zł brutto

1m3  wody –  dla pozostałych odbiorców  4,61 zł netto / 4,98 zł brutto

Za odbiór ścieków:

1m3 –  7,97 zł netto / 8,61 zł brutto

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków