TZ-ZR-32-2022 Usługa polegająca na badaniu przez akredytowane laboratorium prób nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej znajdującej się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie.

 

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nie przekraczającej 130000 PLN, którego przedmiotem jest: 

Usługa polegająca na badaniu przez akredytowane laboratorium prób nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej znajdującej się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie. 

TZ-ZR-32-2022 Formularz ofertowy.

TZ-ZR-32-2022 Ogłoszenie

TZ-ZR-32-2022 Formularz ofertowy.