TZ-20-1/2022 Wykonanie usługi frezowania oraz wykonania nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stargard.

 

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł, którego przedmiotem jest: 

Wykonanie usługi frezowania oraz wykonania nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stargard 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2022 roku 

Okres gwarancji i rękojmi wynosi: 24 miesiące 

Warunki płatności: przelewem 30 dni od daty otrzymania faktury 

TZ-20-1.2022 Ogłoszenie

TZ-20-1.2022 Formularz ofertowy

TZ-20-1.2022 Załacznik graficzny