TA-ZR-51-2022 Usługa polegająca na badaniu przez akredytowane laboratorium prób ścieków z przelewu burzowego znajdującego się przy ul. Brzozowej w Stargardzie oraz rzeki Ina.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy – edytowalny

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi 15.11.2022

Pytania i odpowiedzi 15.11.2022 (2)