TA-ZR-57-2022 Dostawa rozdzielni elektrycznej prefabrykowanej z wyposażeniem i montażem firmy Schneider

Ogłoszenie

ZAŁĄCZNIK nr 1 widok ogólny rozdzielnicy

ZAŁĄCZNIK nr 2 widok wnętrza rozdzielnicy

ZAŁĄCZNIK nr 3 wykaz wyposażenia rozdzielnicy

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy-edytowalny

Pytanie 1 25.11.2022

Oferenci mogą przeprowadzić wizję lokalną w budynku trafostacji na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały 65  w Stargardzie w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu z mistrzem oczyszczalni tel: 519546920