NP-ZPS-30/2023 Sukcesywne dostawy flokulantu Skuma 6326 na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest: Sukcesywne dostawy flokulantu Skuma 6326 na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/877425