NP-50-1/2024 Sukcesywna dostawa, w formie sprzedaży, testów HACH LANGE do spektrofotometru DR 3900

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia, którego przedmiotem jest: Sukcesywna dostawa, w formie sprzedaży, testów HACH LANGE do spektrofotometru DR 3900, zgodnie z dokumentami załączonymi do zaproszenia.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP.

Postępowanie jest prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem

https://platformazakupowa.pl/transakcja/873712