NP-ZPS-9/202 Usługa utrzymania kompleksowej czystości pomieszczeń w obiektach Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Usługa utrzymania kompleksowej czystości pomieszczeń w obiektach
Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/926101