NP-ZPS-11/2024 Wymiana sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w ulicy Nadbrzeżnej w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Wymiana sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych
w ulicy Nadbrzeżnej w Stargardzie

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/927710