EZ-ZR-20-2022

Dostawa kompletu sit do bieżącej eksploatacji prasy odwadniania osadu BELLMER WPN-K3 typ 6093 dla potrzeb gospodarki osadowej Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie