NP-ZPS-10/2024 Wymiana sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w ulicach Pogodnej, Lechickiej, Alei Gryfa oraz Przedwiośnie w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:
Wymiana sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w ulicach Pogodnej, Lechickiej, Alei Gryfa oraz Przedwiośnie w Stargardzie
zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/920958