NP-ZPS-18/2024 Dostawa armatury wodociągowej dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. (umowa ramowa)

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:
Dostawa armatury wodociągowej dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. (umowa ramowa) zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/953537