NP-ZPS-3/2023 Dostawa armatury wodociągowej dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. (umowa ramowa)

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 24.03.2023

 

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest: Dostawa armatury wodociągowej dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. (umowa ramowa).

Zapraszamy do złożenia oferty zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Zestawienie armatury

Załącznik nr 1 – Zestawienie armatury (wersja edytowalna )

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

Załącznik nr 6- Wzór umowy

Modyfikacja SWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty