TA-ZR-21-2023 Utrzymanie rowów i zbiorników na terenie miasta Stargardu w 2023r.

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 PLN, którego przedmiotem jest utrzymanie rowów i zbiorników na terenie miasta Stargardu w 2023r.

TA-ZR-21-2023 Ogłoszenie

Specyfikacja

TA-ZR-21-2023 Formularz ofertowy.

Wykaz rowów kanałów zbiorników

TA-ZR-21-2023 zał.1

TA-ZR-21-2023 zał.2

TA-ZR-21-2023 zał.3

TA-ZR-21-2023 zał.4

TA-ZR-21-2023 zał.5

TA-ZR-21-2023 zał.6

TA-ZR-21-2023 zał.7

TA-ZR-21-2023 zał.8

TA-ZR-21-2023 zał.9

TA-ZR-21-2023 zał.10

TA-ZR-21-2023 Wzór umowy

UWAGA

W załączniku Specyfikacja wkradł się błąd.

Jest w pkt 1e: rów odwodnieniowy od separatora Oś. Lotnisko – Gowienica ok. 130 mb

powinno być w pkt 1e: rów odwodnieniowy od separatora Oś. Lotnisko – Gowienica ok. 1300 mb