NP-50-11/2022 Sukcesywna dostawa kruszywa sypkiego na potrzeby Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia, którego przedmiotem jest: sukcesywna dostawa kruszywa sypkiego na potrzeby Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o., zgodnie z dokumentami załączonymi do zaproszenia. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP.

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy (edytowalna wersja)

Formularz ofertowy (pdf)

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert