TA-ZR-34-2023 Dostawa części do tłoczni ścieków AWALIFT

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 PLN, którego przedmiotem jest dostawa części do tłoczni ścieków AWALIFT.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy edytowalny