TA-ZR-25-2023 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przenośników ślimakowych osadu z pras odwadniania osadu typu PS firmy EKOFINN-POL

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 PLN, którego przedmiotem jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do przenośników ślimakowych osadu z pras odwadniania osadu typu PS firmy EKOFINN-POL.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy edytowalny