TA-ZR-01-2023 Dostawa opraw oświetleniowych przeciwwybuchowych, podłużnych eLLK 92058/58

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy edytowalny

INFORMACJA:

Zmawiający wydłuża termin skradania ofert do dnia 17.01.2023r. do godziny 10:00.