Prace na ul. Czarnieckiego

W dniu dzisiejszym tj. 24.05.2023 r.  prowadzone będą prace związane z usunięciem awarii na zasuwie w ulicy Czarnieckiego na wysokości Wieży Ciśnień. Rozpoczęcie prac planowane jest na godzinę 18:00. W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.