Podpisanie umowy w sprawie dofinansowania

W dniu 20.12.2016 r. Sebastian Szwajlik, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Radosław Mackiewicz i Konstanty Oświęcimski, Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, podpisali umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn.: “Budowa instalacji fotowoltaicznej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie”.

Kwota dofinansowania wynosi prawie 8,4 mln złotych. W ramach inwestycji powstanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,89 MW. Wyprodukowana przez nią energia będzie wykorzystywana na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. Roczna produkcja energii, pochodzącej z odnawialnych źródeł wyniesie prawie 1800 MWhe. Efekt ekologiczny inwestycji to ograniczenie o prawie 1500 ton rocznie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Prace przy budowie instalacji mają potrwać do końca 2017 r. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 12,7 mln zł.

https://www.wfos.szczecin.pl/biezace-wydarzenia/1442-mpgk-sp-z-o-o-w-stargardzie-bedzie-pozyskiwac-prad-ze-slonca.html