NP-ZPS-8/2024 Sukcesywne dostawy koagulantu roztworu żelaza III na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Sukcesywne dostawy koagulantu roztworu żelaza III
na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/911695