NP-ZPS-31/2023 Sukcesywna dostawa wapna palonego, mielonego, wysoko reaktywnego dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Sukcesywna dostawa wapna palonego, mielonego, wysoko reaktywnego dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem

https://platformazakupowa.pl/transakcja/869661