NP-ZPS-25/2023 Remont kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową wraz z remontem 11 sztuk studni kanalizacyjnych w ul. Okrzei w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:
Remont kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową wraz z remontem 11 sztuk studni kanalizacyjnych w ul. Okrzei w Stargardzie
zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem

https://platformazakupowa.pl/transakcja/849503