NP-50-15/2023 Reorganizacja systemu ochrony na obiektach należących do Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. przy ul. Okrzei 6 oraz ul. Spokojnej 6 w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł, którego przedmiotem jest: Reorganizacja systemu ochrony na obiektach należących do Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. przy ul. Okrzei 6 oraz ul. Spokojnej 6 w Stargardzie

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/812760