Konkurs plastyczny

Zapraszamy wszystkich przedszkolaków do udziału w konkursie plastycznym „Oszczędzaj wodę – Wspomóż przyrodę”.

 

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Osoba do kontaktu ze strony Spółki Milena Iżewska, tel. 519-546-909