NP-ZPS-6/2023 Sukcesywna dostawa wapna palonego, mielonego, wysokoreaktywnego dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest: Sukcesywna dostawa wapna palonego, mielonego, wysokoreaktywnego dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

Zapraszamy do złożenia oferty zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wersja pdf)

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 Wykaz dostaw

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

Załącznik nr 5 Wzór umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty