NP-ZPS-7/2024 Odwiert dwóch nowych studni głębinowych wraz z likwidacją dwóch istniejących studni na obiekcie SUW Stargard

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Odwiert dwóch nowych studni głębinowych wraz z likwidacją dwóch istniejących studni na obiekcie SUW Stargard

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/933372