NP-ZPS-15/2022 Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z przyczepą dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 25.11.2022 r.

 

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:
Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z przyczepą dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

AKTUALIZACJA Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

AKTUALIZACJA Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pdf)

NIEAKTUALNY Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pdf)

NIEAKTUALNY Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 4 – Oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

WYJAŚNIENIA SWZ I

WYJAŚNIENIA SWZ II

WYJAŚNIENIA SWZ III

WYJAŚNIENIA SWZ IV

Załączniki do wyjaśnień SWZ IV

WYJAŚNIENIA SWZ IV – sprostowanie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania