NP-50-18/2023 Dostawa belek zgarniających SIGMA PRO9

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł, którego przedmiotem jest: Dostawa belek zgarniających SIGMA PRO9

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem

https://platformazakupowa.pl/transakcja/818195