NP-50-17/2023 Jednorazowa dostawa bonów towarowych w formie papierowej uprawniających do zakupu towarów i usług

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł, którego przedmiotem jest: Jednorazowa dostawa bonów towarowych w formie papierowej uprawniających do zakupu towarów i usług.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/819396