NP-50-1/2023 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni ścieków przy ulicy Warszawskiej w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują zapraszają do złożenia oferty w toku postępowania, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni ścieków przy ulicy Warszawskiej w Stargardzie, zgodnie z dokumentami załączonymi do zaproszenia.

Zaproszenie do złożenia oferty

SWZ

Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna

Plan sytuacyjny

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania