NP-ZPS-22/2023 Dostawa fabrycznie nowej, oryginalnej dmuchawy AERZEN GM60 S wraz z usługą wymiany uszkodzonej dmuchawy

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Dostawa fabrycznie nowej, oryginalnej dmuchawy AERZEN GM60 S wraz z usługą wymiany uszkodzonej dmuchawy

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/837933