NP-50-23/2023 Wykonanie akredytowanych badań laboratoryjnych na potrzeby Ujęcia Wody, sieci wodociągowej, Oczyszczalni Ścieków oraz sieci kanalizacyjnej

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł, którego przedmiotem jest: Wykonanie akredytowanych badań laboratoryjnych na potrzeby Ujęcia Wody, sieci wodociągowej, Oczyszczalni Ścieków oraz sieci kanalizacyjnej

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/846377