NP-ZPS-2/2023 Sukcesywne dostawy zewnętrznego źródła węgla Skuma Vita V, w celu usprawnienia procesu denitryfikacji w reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków w Stargardzie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w toku postępowania, którego przedmiotem są: Sukcesywne dostawy zewnętrznego źródła węgla Skuma Vita V, w celu usprawnienia procesu denitryfikacji w reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków w Stargardzie, zgodnie z dokumentami załączonymi do ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty