NP-ZPS-14/2023 Dostawa armatury wodomierzowej do magazynu depozytowego (konsygnacyjnego)

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:
Dostawa armatury wodomierzowej do magazynu depozytowego (konsygnacyjnego)
zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.
Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/824237