NP-50-8/2024 Usługa wymiany wodomierzy zainstalowanych na przyłączach wodociągowych wraz z plombowaniem na terenie miasta Stargard

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia, którego przedmiotem jest: Usługa wymiany wodomierzy zainstalowanych na przyłączach wodociągowych wraz z plombowaniem na terenie miasta Stargard, zgodnie
z dokumentami załączonymi do zaproszenia.

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/943366